اشتراک‌های ویژه رسمیو

اشتراک‌های ویژه رسمیو برای افرادی است که مایلند استفاده بیشتری از داده‌های رسمیو داشته باشند. روش قیمت گذاری رسمیو به صورت اشتراک سالیانه است و تمامی اشتراک‌ها پس از خرید فعال می‌شوند و شما می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. در جدول زیر تفاوت اشتراک‌ها با یک دیگر را مشاهده نمایید:

رایگان

رایگان

رایگان برای همیشه!

نمایش اطلاعات پایه و تایم لاین شرکت‌ها

نمایش اعضای هیئت مدیره

نمایش مجوزهای شرکت‌ها

نمایش تغییرات سرمایه شرکت‌ها

نمایش ارز دریافتی شرکت‌ها

نمایش قراردادهای دولتی شرکت‌ها

نمایش اخبار شرکت‌ها

نمایش صنایع بر اساس کد HS و ISIC

۵۰ جستجوی ساده‌ی

دریافت اعلانات

ایجاد لیست‌ از شرکت‌ها و افراد

مشاهده همه قابلیت ها
پایه

پایه

ماهانه ۴۹ هزار تومانپرداخت سالیانه:

۵۹۰ هزار تومان

امکانات رایگان +

نمایش ۲۵ صاحبان امضا

نمایش ۲۵ گراف ارتباطات

نمایش مجوزهای شرکت‌ها

نمایش ۱۰۰ راه ارتباطی با شرکت ها

دسترسی محدود به آمار تجارت بر اساس HS

دسترسی محدود به تعرفه‌های گمرکی بر اساس HS

۱۰ جستجوی پیشرفته شرکت‌ها

۵۰ جستجوی پیشرفته افراد

۱۰ رکورد در جستجوی پیشرفته محصولات

اعلان دعوت به مجمع ۱ شرکت

دنبال کردن ۵۰ صفحه فرد و شرکت

مشاهده همه قابلیت ها
حرفه ای

حرفه ای

ماهانه ۴۹۲ هزار تومانپرداخت سالیانه:

۵.۹۰۰ میلیون تومان

امکانات پایه +

نمایش 100 صاحبان امضا شرکت‌ها

نمایش 250 گراف ارتباطات

نمایش 300 راه ارتباطی با شرکت ها

نمایش شرکت‌های مادر و زیرمجموعه

آمار تجارت ایران و جهان بر اساس HS

دسترسی به تعرفه‌های گمرکی بر اساس HS

100 جستجوی پیشرفته شرکت‌ها

جستجوی پیشرفته نامحدود افراد

20 رکورد در جستجوی پیشرفته محصولات

اعلان دعوت به مجمع ۵ شرکت

دنبال کردن 100 صفحه فرد و شرکت

۲ حساب کاربری مشترک

خروجی اکسل در صفحات منتخب

خروجی اکسل محدود از نتایج جستجو

مشاهده همه قابلیت ها
ممتاز

ممتاز

ماهانه ۱.۳۲۵ میلیون تومانپرداخت سالیانه:

۱۵.۹۰۰ میلیون تومان

امکانات حرفه‌ای +

نمایش 500 صاحبان امضا شرکت‌ها

نمایش 1000 گراف ارتباطات

نمایش ۵۰۰ راه ارتباطی با شرکت‌ها و اعضا

۲۵۰ مورد فعالین ایرانی بر اساس HS

۲۵۰ مورد لیست کالا بر اساس HS

۳۰۰ جستجوی پیشرفته شرکت‌ها

جستجوی پیشرفته نامحدود محصولات

اعلان دعوت به مجمع ۲۵ شرکت

دنبال کردن نامحدود صفحه شرکت و فرد

۵ حساب کاربری مشترک

خروجی اکسل در صفحات منتخب

خروجی اکسل از نتایج جستجو

مشاهده همه قابلیت ها
اختصاصی

اختصاصی

با ما تماس بگیرید!

امکانات ممتاز +

نمایش نامحدود صاحبان امضا شرکت‌ها

نمایش نامحدود گراف ارتباطات

نمایش نامحدود راه‌ ارتباطی با شرکت‌ها و اعضا

نمایش نامحدود فعالین ایرانی بر اساس HS

نمایش نامحدود لیست کالا بر اساس HS

جستجوی پیشرفته نامحدود شرکت‌ها

اعلان دعوت به مجمع نامحدود

خروجی اکسل نامحدود در جستجو

تعداد حساب کاربری مشترک دلخواه

درخواست Bulk Data

دسترسی به IP Range

دسترسی از ایمیل سازمانی

مقایسه اشتراک ها

با توجه به لیست امکانات و جزئیات اشتراک‌ها می‌توانید نسبت به نیاز کسب‌وکار خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید

  • رایگان
  • پایه
  • حرفه ای
  • ممتاز
اطلاعات ثبتی و اشخاص
اطلاعات پایه شرکت ھا
اعضای ھیئت مدیره شرکت ھا
نمایش تایم لاین تغییرات شرکت ھا
پورتفوی بورسی شرکت ھا2
شرکت ھای مادر و زیرمجموعه22
نمایش گراف ارتباطات3252501000
نمایش راه‌ھای ارتباطی شرکت ھا10100300500
نمایش صاحبان امضا25100500
نمایش شماره تلفن ھیئت مدیره شرکت ھا150
مجوزها
علائم تجاری، اختراعات و طرح ھای صنعتی شرکت ھا6
نمایش مجوزھای شرکت ھا
نمایش سایت ھای تایید شده
مالی
نمایش قراردادھای شرکت با نھادھای حاکمیتی6
نمایش تغییرات سرمایه ثبتی شرکت ھا
نمایش ارز دریافتی
محصولات
نمایش محصولات شرکت‌ھا36
نمایش ظرفیت تولید شرکت‌ھا36
اخبار
اخبار روزنامه رسمی شرکت
نمایش آگھی دعوت به مجمع در روزنامه‌ھای کثیرالانتشار
اخبار کدال شرکت ھا
اخبار شرکت ھا در اینترنت
اعلان دعوت به مجمع (ایمیل/ پیامک)1525
تجارت
نمایش صنایع بر اساس کد HS و ISIC
تحلیل اطلاعات کشورھا بر اساس کد HS3650
تحلیل اطلاعات ایران بر اساس کد HS3650
نمایش قوانین و مقررات واردات و صادرات بر اساس کد HS3650
نمایش تولیدکنندگان و واردکنندگان بر اساس کد HS250
ارزش گذاری و لیست کالاھای تولیدی بر اساس کد HS250
جستجو
امکان جستجوی ساده50100
جستجوی پیشرفته افراد10 50 کوئری
جستجوی پیشرفته شرکت6 10 کوئری 100 کوئری 300 کوئری
جستجوی پیشرفته محصول61020
کاربری
امکان دنبال کردن صفحات و شرکت ھا350400
مکان درج نظر و پیشنھاد
دریافت اعلانات (نوتیفیکیشن)
امکان ایجاد لیست از شرکت ھا و افراد
امکان حذف تبلیغات
امکان ذخیره سازی جستجو
امکان ایجاد و دریافت خروجی اکسل از صفحات منتخب
امکان ایجاد و دریافت خروجی اکسل از نتایج جستجو5نوبت و 150 سطر در کوئری10 نوبت و 300 سطر در کوئری
تعداد حساب کاربری مشترک2 اکانت5 اکانت
پشتیبانی (خدمات پس از فروش)ایمیلیایمیلیتلفنی

رایگان برای همیشه!

۵۹۰ هزار تومان

پرداخت به صورت سالیانه

۵.۹۰۰ میلیون تومان

پرداخت به صورت سالیانه

۱۵.۹۰۰ میلیون تومان

پرداخت به صورت سالیانه

سوالات متداول

برخی از داده ھای رسمیو، به صورت رایگان در دسترس ھمه مخاطبان قرار دارد. برای دسترسی به داده ھای دیگر، نیاز به خرید اشتراک رسمیو است. اشتراک ھای رسمیو سالانه است. البته این امکان برای مخاطبان رسمیو وجود دارد که در ھر زمانی که تمایل داشتند،اشتراک شان را ارتقاء دھند و فقط ھزینه مابه التفاوت اشتراک ارتقاء یافتھ را پرداخت کنند.از طریق ھمین صفحه امکان مشاھده امکانات و ویژگی ھا و تفاوت ھای سه پلن پایه، حرفه ای و ممتاز وجود دارد، برای دسترسی به امکانات بیشتر و دسترسی ھای نامحدودتر از ظرفیت پلن اختصاصی ما می توانید بهره مند گردید. برای دریافت راھنمایی بیشتر و انتخاب پلن متناسب با نیازھای خود، می توانید از با تکمیل اطلاعات، از ظرفیت مشاوره رایگان ما بهره مند گردید. کارشناسان ما در اولین فرصت برای راھنمایی بیشتر با شما تماس خواھند گرفت.

بله! مثلاً شما یکی از اشتراک ھای رسمیو را خریداری کرده اید و بعد از گذشت 50 روز، می خواھید اشتراک خود را ارتقاء دھید. در این صورت، اگر وارد قسمت خرید اشتراک ھا بشوید و اشتراک مورد نظرتان را انتخاب کنید، رسمیو ما به التفاوت پرداختی شما را محاسبه می کند و به شما اعلام می کند که با پرداخت آن مبلغ می توانید از اشتراک بالاتر برخوردار شوید.

خیر، پس از فعال سازی و شروع زمان اشتراک شما در صورت استفاده یا عدم استفاده، زمان اشتراک شما به صورت خودکار کم خواھد شد.

کوئری به معنای یک درخواست شامل جزئیات مختلف در جستجوی پیشرفته است. مثلا درخواست شرکت‌های دانش بنیان در استان کرمانشاه یک کوئری محسوب می‌شود.

بله، مطابق با قوانین جاری کشور، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت نهایی سبد خریدتان اضافه می گردد.

بله، شما می توانید از طریق تماس با واحد فروش و بازاریابی ما، درخواست صدور پیش فاکتور/فاکتور رسمی نمایید. فاکتورھای رسمی اول و پانزدھم ھر ماه صادر و برای مشتریان ارسال می گردد.

در صفحه پروفایل کاربری ھریک از حساب ھا، امکان مشاھده وضعیت و میزان استفاده ازامکانات سایت و نیز مدت زمان باقیمانده تا پایان اشتراک وجود دارد.

شما می توانید از راه ارسال ایمیل و تماس تلفنی و صفحه چت با ما در ارتباط باشید.